O firmě
Společnost vznikla spojením samostatných podnikatelů začátkem roku 1991 a pod jménem LP&L realizovala stavby a rekonstrukce v Brně a okolí .
V druhé polovině roku 1993 vznikla rozšířením fi. LP&L firma DOLP stavební společnost s.r.o.,která se kromě nové výstavby a rekonstrukce pro bytovou, průmyslovou a obchodní oblast zaměřuje rovněž na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí.
V současné době disponuje firma DOLP 87 pracovníky v profesích potřebných pro komplexní dodávky, vlastní dopravou, mechanizací potřebnou pro většinu rozsahu staveb pozemního stavitelství a inženýrských sítí, vlastním skladovacím, dílenským, administrativním a ubytovacím zázemím.
Firma provádí kompletní dodávky staveb a většinu stavební prací provádí vlastními pracovníky. Dodávky zařízení budov ( práce elektro, ZTI, ÚT apod.) zadává osvědčeným a zkušeným subdodavatelům, za které nese plnou zodpovědnost vč. záruky za dílo.
Naše společnost v plném rozsahu zajišťuje realizaci podnikatelských záměrů investorů tj. od zajištění vhodného pozemku,studii díla,územního rozhodnutí,projektu pro stavební povolení, stavební povolení, až po vlastní realizaci díla.
DOLP stavební společnost s.r.o. disponuje vlastním stavebním dvorem o ploše cca 8200 m2 s krytými sklady o rozloze 1100 m2, zámečnickou a autoopravárenskou dílnou , jakož i stolařsko - tesařskou dílnou. Společnost ve svém areálu vlastní mimo kanceláře rovněž ubytovnu o kapacitě 58 osob s možností rozšíření o dalších 34 osob.
Systém řízení jakosti a EMS
Certifikát osvědčující zavedení a udržování systému jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 byl společnosti vydán dne 31.5.2002 pod č. SJ – 684/2002 pro činnost:
  • Provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí
Dne 22.6.2005 byl znovu potvrzen pod č. SJ – 1455/2005 s platností na 3 roky.
Pro každou realizovanou akci je zajištěn systém kontroly jakosti, kterým jsou zajištěny kvalitativní parametry, povolené tolerance, způsob kontroly a systém dokladování jakosti dle platných ČSN a ISO 9001 a to tak, aby veškeré prováděné práce byly sledovány a kontrolovány.
Veškeré materiály potřebné k realizaci díla jsou atestované nebo certifikované výrobcem, naše firma vede evidenci a úschovu těchto dokladů, které jsou součástí předání díla.
Odpovědnost za případné vady provedených prací bude ošetřeno ve smlouvě o dílo v souladu s Obchodním zákoníkem zejména § 560-565.
Certifikát osvědčující zavedení a udržování systému environmentálního managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 byl společnosti vydán dne 6.2.2006 pod č. EMS – 149/2006 s platností na 3 roky pro činnost:
  • Provádění pozemních a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí
Normou ČSN EN ISO 14001:2005 jsou specifikovány požadavky na systém řízení environmentálního managementu. Společnost DOLP stavební společnost s.r.o. systematicky prokazuje svoji schopnost trvale poskytovat informace splňující požadavky společenských potřeb v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Efektivní aplikací systému environmentálního managementu a využíváním procesního přístupu neustále zlepšuje tento systém tak, aby byla zajištěna shoda s požadavky příslušných předpisů.
Firemní dokumenty ke stažení
© 1993 - 2023  DOLP stavební společnost s.r.o.dolp@dolp.czwww.dolp.czJste 1243865 návštěvník.
www.tygrik.cz