Certifikát jakosti ISO 9001
Firma DOLP stavební společnost s.r.o. je schopna kvalitně zajistit provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
Dne 31.5.2002 byl firmě DOLP stavební společnost s.r.o. vydán certifikát jakosti dle normy ISO 9001:2001.
Tento certifikát byl znovu potvrzen dne 6.4.2011.
Tento certifikát byl vydán akreditovaným certifikačním orgánem firmou STAVCERT Praha spol. s r.o. a potvrzuje, že zavedený systém managementu jakosti odpovídá požadavkům ČSN ISO 9001.
Certifikát jakosti ISO 14001
Environmentální politika
Firma DOLP stavební společnost s.r.o. se zabývá prováděním staveb, udržovacích prací a jejich odstraňování. Stavební činnost má dopad i na životní prostředí.
Proto se společnost rozhodla zavést systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005.
Certifikát osvědčující zavedení a udržování systému environmentálního managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 byl společnosti vydán dne 6.2.2006 pod č. EMS – 149/2006 a dne 5.3.2012 byl znovu potvrzen.
Politika jakosti
Firma DOLP stavební společnost s.r.o. která se za zabývá realizací staveb vyhlašuje v rámci zavedeného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 politiku jakosti.
Certifikáty ISO

Certifikáty ISO
Certifikáty ISOCertifikáty ISOCertifikáty ISO
© 1993 - 2023  DOLP stavební společnost s.r.o.dolp@dolp.czwww.dolp.czJste 1243872 návštěvník.
www.tygrik.cz