PRODÁNO
V součastné době jsou všechny rodinné domy v této lokalitě prodány.ŽEBĚTÍN
VÝSTAVBA NADSTANDARDNÍCH
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH
RODINNÝCH DOMŮ


Stranka_Vystavba7

Popis lokality

Klidná lokalita ve vyhledávané části Brna. Nově budovaná infrastruktura , zajišťující napojení pozemků na všechna potřebná media. (vodovod, kanalizace, el. proud, plyn, a komunikace).

V lokalitě je městská hromadná doprava, dostupnost do Brna za 20 minut. Žebětín disponuje občanskou vybaveností: mateřská škola, základní škola, lékárna, praktický lékař pro dospělé, zubní lékař, prodejna potravin, restaurace s možností ubytování a stravování, pošta, pobočka knihovny. V místě se nachází jezdecký klub, sportovní klub, nedaleko golfové hřiště. Možnost rekreace v přilehlých lesích a provozování cykloturistiky na výchozích trasách cyklistických stezek v okolí Pohádky máje. Dostupnost Brněnské přehrady cca 10 minut.

Popis stavby

Záměrem je výstavba dvou samostatně stojících nadstandardních rodinných domů v nově budované lokalitě Za kostelem. Obytná část domu má užitnou plochu 218 m2. Parcely jsou situovány v klidné části lokality. V zhledem k poloze umístění v krajní části lokality mají pozemky pouze sousední domy po stranách, v zadní části pozemku není výhled cloněn další výstavbou.

Rodinné domy jsou shodného půdorysu 1. a 2. nadzemního podlaží s tím, že jeden dům je nepodsklepen a druhý počítá s podsklepením v celém půdorysu domu s tím, že část tohoto podlaží je otevřena prosklením do zahrady. Tím vznikne další možnost využití prostoru cca 86 m2 například relaxační funkcí ( bazén, sauna, fitness) nebo rozšíření funkce bydlení. Oba domy jsou umístěny na pozemcích podobných rozměrů 714 m2 a 732 m2.

Domy budou provedeny z cihelného bloku typu Porotherm s zateplením certifikovaným termopancířem. Stropní konstrukce je tvořena monolitickými betonovými stropy. Střecha je navržena klasická pálená taška. Výplně venkovních otvorů budou provedeny dřevěnými euro profily. Vnitřní dýhované dveře budou mít dřevěné obložkové zárubně. Vnitřní vybavení domu bude předmětem výběru objednatele.

Stranka_Vystavba8

Lokalita je připravena pro výstavbu. To znamená jsou vybudovány inženýrské sítě, na předmětné pozemky jsou přivedeny i přípojky vody včetně vodoměrných šachet, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové , elektroinstalace. Prováděcí projektová dokumentace je zpracována a připravena. Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Zahájení výstavby je plánováno na květen 2006 s dokončením v létě 2007. Výstavba je plánována tak, aby investiční náklady na výstavbu neovlivnila plánovaná změna výše daně DPH.

Způsob provedení

Dodavatelsky na klíč. Naše společnost je schopna zajistit kompletní dodávku díla na klíč, včetně zajištění inženýrské činnosti, služby TDI, dohled a konzultace architekta, kolaudační řízení.

1. Nadzemní podlaží

Základní půdorys 1. NP je koncipován pro všechny základní funkce rodinného života. Při vstupu do domu je umístěna šatna, přístupná ze zádveří. Centrem společných prostor je obývací pokoj s bohatě proskleným vstupem na krytou terasu. Je zde počítáno s umístěním krbového tělesa. Na obývací pokoj navazuje jídelna se samostatným vstupem do zimní zahrady, která navazuje na zastřešenou terasu přímým vchodem. Kuchyňská část, kterou je možno propojit s jídelnou je vybavena prostornou spíží. V tomto patře je také umístěna pracovna, která je přístupná buď ze vstupního zádveří nebo z obytné části. Patro je vybaveno koupelnou, samostatným WC a šatnou. Pro parkování vozidel je dům vybaven garáží a dalším krytým parkovacím stáním. Z garáže je přístupná místnost pro ukládání zahradního nábytku apod.

Půdorys 1. nadzemního podlaží

Stranka_Vystavba9

2. Nadzemní podlaží

Půdorys patra je koncipován jako klidová část domu. Je zde umístěna ložnice s přímo propojenou samostatnou koupelnou obsahující všechny nezbytné zařizovací předměty. (vana, sprchový kout, bidet WC apod,) Dále jsou na patře tři pokoje, využitelné jako dětské, popřípadě pokoje pro hosty a pod. Tyto pokoje mají další koupelnu přístupnou ze společné chodby.

Půdorys 2. nadzemního podlaží

Stranka_Vystavba10

Obsah ceny hrubé stavby RD

1.Zhotovení hlavních řadů inž.sítí:

2.Zhotovení přípojek inženýrských sítí:

 • a) vodovodní přípojka - připojení na hlavní vodovodní řad vč. vybudování vodoměrné šachty
 • b) přípojky kanalizací - připojení na hlavní řady vč.vybudování 2 ks revizních šachet
 • c) přípojka rozvodů NN - vybudování přípojky NN na pozemek před RD

3.Projektová dokumentace

 • zhotovení projektové dokumentace RD pro stavební povolení vč. projednání související  s jejich realizací a vydání stavebního povolení

4.Hrubá stavba RD
Zhotovení hrubé stavby RD obsahuje:

 • zemní práce
 • základy
 • ležatá kanalizace dešťová a splašková
 • zhotovení podkladního betonu v 1.NP
 • izolace proti zemní vlhkosti pode zdmi
 • nosné zdivo a příčky 1.NP
 • železobetonový strop nad 1.NP
 • nosné zdivo a příčky 2.NP
 • zhotovení krovu
 • dodávka a montáž difůzní folie pod krytinu
 • dodávka a montáž střešní krytiny
 • dodávka a montáž klempířských výrobků ( bez svislých svodů)
 • komínové těleso
 • schodiště betonové

Časový plán výstavby

Tabulka2

 
Statutární zástupce:  zmocněn pro jednání
Ing. Aleš Pospíšil  jednatel společnosti tel. 603 428 258
Tel. pevná linka:  543 251 531
Fax.:  543 251 304
E-mail:  dolp@dolp.cz

© 1993 - 2021  DOLP stavební společnost s.r.o.dolp@dolp.czwww.dolp.czJste 1155666 návštěvník.
www.tygrik.cz