PRODÁNO
V součastné době jsou všechny rodinné domy v této lokalitě prodány.POPŮVKY
VÝSTAVBA ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

Základní popis projektu

Na základě zkušeností naší společnosti s projekty obdobného charakteru je cílem projektu vybudování skupiny 10 řadových rodinných, identického základního půdorysu s možností variability vnitřního vybavení. Domky budou připraveny pro klienty k převzetí v podobě hrubé stavby, s volitelnou možností dokončení které je rovněž zajištěno naší společností. Dokončení rodinných domů může klient ovlivňovat svými požadavky na vnitřní uspořádání a vybavení stavby.

Stranka_Vystavba3

Lokalita

Projekt je umístěn v lokalitě nové zástavby rodinných domů v obci Popůvky u Brna v blízkosti Mlýnského rybníka a zalesněné oblasti přímo navazující na Přírodní park Podkomorské lesy. Lokalita je vzdálená cca 15 minut jízdy z Brna. Dopravní dostupnost je zajištěna integrovaným dopravním systémem.

Stranka_Vystavba4

Technický popis

Projekt řeší obytnou skupinu 10 řadových rodinných domů ,které jsou situovány po obou stranách obslužné komunikace s odstupem od vozovky 5 m. Před domy ,v návaznosti na obslužnou komunikaci se nachází vjezd do garáže a vstup do domu se zeleným pásem.

Rodinné domy jsou koncipovány jako přízemní objekty s obytným podkrovím,

Základní obdélníkový půdorys jednotlivých domů je opatřen sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s obslužnou komunikací. Celkový půdorys domu tvoří tvar L,vymezující obytné atrium s navazující zahradou.Zadní část domu je přízemní s plochou střechou.

Rodinné domy jsou stavěny z tradičních materiálů, pálené cihelné bloky a betonová stropní konstrukce. Ve směru do zahrad jsou střechy domů opatřeny velkým vikýřem zajišťujícím přímé osvětlení 2. nadzemního podlaží. Stejnou funkci zajišťuje i menší vikýř trojúhelníkového tvaru v uliční fasádě. Zadní trakt objektů je přízemní s plochou střechou,lemovanou zvýšenou atikou. Střecha bude osazena keramickou pálenou krytinou. Fasády domů jsou v omítkách o zrnitosti do 0,3 mm v pastelových barvách,různých pro každý ze sedmi objektů.

Stranka_Vystavba5

Popis a velikost místností

Řadové rodinné domy mají identickou základní dispozici. Celková plocha pozemku je u středních pozemků 310 m2, z toho zastavěná plocha činí 117 m2.Užitná plocha daného objektu je 157,8 m2.

Přízemí část rodinného domu vč.garáže má užitnou plochu o velikosti 95,2 m2 a část umístěna v podkrovní 62,5 m2.

V přízemí objektu vstoupíme přes zádveří do vstupní haly ( 12,5 m2) s přilehlým dvourozměrným schodištěm vedoucí do obytného podkroví.Z haly je možnost přímého vstupu do přilehlé garáže ( 23,5 m2) a sociálního zařízení s WC a se sprchovým koutem (3,6 m2). Tato část domu má variabilní uspořádání a je možnost dispozici komory a sociálního zařízení uspořádat ve třech variantách. Na halu navazuje obytná plocha (26,0 m2) s otevřeným kuchyňským prostorem (8,3 m2) a jídelním koutem (10,8 m2).

V návaznosti na zádveří je umístěna univerzální místnost ( 5 m2) s různým vyžitím – pracovna, šatna, domácí práce atd..

V obytném podkroví se nacházejí ložnice rodičů ( 17,1 m2) s vlastní šatnou ( 6,2 m2) a dva dětské pokoje (13,6 m2 a 13,4 m2).Střed dispozice tvoří koupelna s WC a nikou pro instalaci plynového kotle a ohřevu TUV (8,2 m2).

Klidovou venkovní část atria tvoří terasa jež může být opatřena dlažbou o ploše 28 m2, na kterou je možné vstupovat jak z garáže tak i z jídelny domu.

Stranka_Vystavba6

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

Vystavba4

PŮDORYS PODKROVÍ

Vystavba5

Obsah ceny stavby RD

1.Zhotovení hlavních řadů inž.sítí:

2.Zhotovení přípojek inženýrských sítí:

 • a) vodovodní přípojka - připojení na hlavní vodovodní řad vč. vybudování vodoměrné šachty
 • b) přípojky kanalizací - připojení na hlavní řady vč.vybudování 2 ks revizních šachet
 • c) přípojka rozvodů NN - vybudování přípojky NN na pozemek před RD

3.Projektová dokumentace

 • zhotovení projektové dokumentace RD pro stavební povolení vč. projednání související  s jejich realizací a vydání stavebního povolení

4.Hrubá stavba RD
Zhotovení hrubé stavby RD obsahuje:

 • zemní práce
 • základy
 • ležatá kanalizace dešťová a splašková
 • zhotovení podkladního betonu v 1.NP
 • izolace proti zemní vlhkosti pode zdmi
 • nosné zdivo a příčky 1.NP Porotherm
 • železobetonový strop nad 1.NP
 • nosné zdivo a příčky 2.NP Porotherm
 • zhotovení krovu
 • dodávka a montáž difůzní folie pod krytinu
 • dodávka a montáž střešní krytiny, Tondach krytina pálená
 • dodávka a montáž klempířských výrobků ( bez svislých svodů) TiZn
 • dvorní střešní vikýř uliční trojúhelníkový střešní vikýř
 • vnitřní schodiště

5. Dokončení RD

 • vnitřní rozvod elektro
 • vnitřní rozvod ZTI
 • ústřední topení včetně kotle a radiátorů
 • vnitřní omítky
 • betonové mazaniny
 • zateplení střechy
 • sádrokartonové konstrukce podkroví
 • vnitřní a venkovní parapety
 • venkovní fasáda
 • malby a nátěry

Cena neobsahuje výrobky, které si mohou klienti zvolit dle vlastního přání a výběru:

 • obklady a dlažby
 • vnitřní dveře a zárubně
 • plovoucí podlahy
 • zařizovací předměty koupelen
 • zahradní a terénní úpravy

Tyto práce zajistíme dle přání klientů. Je možná i dodávka specializovaným dodavatelem přímo pro zákazníka.

Časový plán výstavby

Hrubé stavby

Únor 2006

provedeno

Vnitřní rozvody

Březen 2006

provedeno

Vnitřní omítky a mazaniny

Duben- Květen 2006

prováděno

Dokončovací práce

Červenec - Září 2006

prováděno

Situace na staveništi Září 2006

Situace20
Situace21

 
Statutární zástupci:  zmocnění pro jednání
Ing. Aleš Pospíšil  jednatel společnosti tel. 603 428 258
Tel. pevná linka:  543 251 531
Fax.:  543 251 304
E-mail:  dolp@dolp.cz

© 1993 - 2021  DOLP stavební společnost s.r.o.dolp@dolp.czwww.dolp.czJste 1155680 návštěvník.
www.tygrik.cz