PRODÁNO
V součastné době jsou všechny rodinné domy v této lokalitě prodány.KUŘIM PODLESÍ
VÝSTAVBA ŘADOVÝCH DOMŮ

Základní popis projektu

Záměrem naší společnosti je vybudování skupiny 7 řadových rodinných, identického základního půdorysu s možností variability vnitřního vybavení. Domky budou připraveny pro klienty k převzetí v podobě hrubé stavby s volitelnou možností dokončení. Dokončení rodinných domů může klient ovlivňovat svými požadavky na vnitřní uspořádání a vybavení stavby.

Stranka_Vystavba1

Lokalita

Budované řadové domy se nachází v nové atraktivní části obce Kuřim Podlesí, kde jsou umístěny pouze nové rodinné domy.

Území je situováno v blízkosti lesů (chráněná krajinná oblast Hády) s vybudovanou občanskou vybaveností jako např. základní škola,obchod,restaurace a místní sportovní areál. V relativně blízkém dosahu se nachází město Brno, popřípadě nákupní centrum supermarketu Globus (5 min. jízdy automobilem). Dostupnost území je dána pravidelnou autobusovou dopravou jak z města Kuřimi, tak častými spoji integrované dopravy z města Brna.

Stranka_Vystavba2

Situace na staveništi Listopad 2005

Situace13
Situace14
Situace15

© 1993 - 2021  DOLP stavební společnost s.r.o.dolp@dolp.czwww.dolp.czJste 1155662 návštěvník.
www.tygrik.cz